GDPR

Information till våra kunder med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

GB Karlssons Brunnsborrning AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen eller så länge kundrelationen pågår och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till tredje part.